Prosjekter

Prosjekter vi jobber med i Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Hemit leder og gjennomfører mange prosjekter. Prosjektene har ulike krav til kompetanse og kan omfatte både tekniske løsninger og organisasjonsutvikling.

I tillegg inngår også ofte anbudsprosesser og anskaffelser av nye IKT-løsninger på vegne av helseforetakene.

Noen av prosjektene som har vært gjennomført har være store løft som har krevd stor kapasitet og høy IKT-kompetanse. Flere av IKT-systemene som er innført de siste årene hadde ikke vært mulig uten en organisasjon som Hemit.

Her finner du informasjon om noen av prosjektene som Hemit er involvert i.

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en ny løsninge for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er også en regional utprøvingsarena for den den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal". 

Klikk her for å lese mer om Helseplattformen på Helse Midt-Norge RHFs nettsider

Nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge

Arbeidet med anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem er organisert i et eget prosjekt som heter Helse Midt-Norge LAB. Prosjektet har deltakere både fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) og helseforetakene. 

Klikk her for å lese mer om Helse Midt-Norge LAB

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.