Vi leverer IKT for liv og helse

Nyheter

 • 12.02.2020
  Ny avtale sikrar IKT-leveransar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Helse Midt-Norge IT (Hemit) blir hovudleverandør av IKT til SNR med ansvar for 70 IKT-leveransar til akuttsjukehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. 

 • 08.01.2020
  Kåret til årets mest sykkelvennlige arbeidsplass

  Miljøpakken kåret Abels hus, vårt hjem i Trondheim, til den mest sykkelvennlige arbeidsplassen i 2019. 

 • 16.12.2019
  Enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata

  helsedata.no lanserer et felles søknadsskjema dere forskere kan be om data fra 47 datakilder. Enklere hverdag for alle som bruker helsedata i forskning. 

 • 11.11.2019
  Bronse i SAP Quality Awards

  Prosjektet S4/Hana i Helse Midt-Norge tok 3.-plass i en stor kåring for SAP-prosjekter i Norden og de baltiske landene.

 • Bystyret i Trondheim stemmer ja til Helseplattformen
  03.09.2019
  Ja til Helseplattformen

  Bystyret i Trondheim vedtok 29. august at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte. 

 • 13.06.2019
  Meld deg på Hemit-konferansen 19. september!

  Påmeldingen til årets Hemit-konferanse har åpnet og du kan nå sikre deg plass på Midt-Norges viktigste møteplass for ledere og ansatte innenfor helse og IKT.

 • 07.06.2019
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningspotalen gir deg svaret. 

 • 03.06.2019
  Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norge

  Ambulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.

 • 25.03.2019
  Hold av 19. september til Hemit-konferansen

  Fjorårets konferanse var en stor suksess med over 400 deltakere. Tid og sted for årets konferanse er endelig klart: 19. september ved Scandic Lerkendal.

 • 11.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Styret vedtok også tildeling av kontrakt om Helseplattformen. 

 • 09.01.2019
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. 

 • 07.11.2018
  Magasinet HELSE tilgjengelig på nett

  Det har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 27.08.2018
  Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

  Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen - IAM-løsningen. Det ble klart da fristen for å søke om prekvalifisering gikk ut fredag. 

 • 04.06.2018
  Trygg på god løsning for Helseplattformen

  - Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge...

 • 31.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 

 • 25.05.2018
  Nye personvernregler i 2018

  4. april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende i løpet av 2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterk...

 • 23.04.2018
  Signerte kontrakt

  Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

 • 23.03.2018
  Nye laboratoriedataløsninger på vei

  Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

 • 07.03.2018
  Sånn får du sett Hemit-konferansen

  Alle foredragene på Hemit-konferansen 8. mars strømmes. Her får du oppskriften på hvordan du får med deg hele programmet selv om du ikke kan være til stede på Scandic Lerkendal.

 • 18.01.2018
  Fortsetter dialog med to leverandører

  Helseplattformen inviterer to leverandører med i videre dialog etter evaluering av reviderte tilbud.

 • 05.12.2017
  Tverrfaglig samarbeid for å etablere nordisk ryggmargskaderegister

  I 2017 ble det etablert et felles register for pasienter med ryggmargskader i Norden. Dette har kommet på plass takket være to ildsjeler ved St. Olavs hospital med støtte fra blant andre Helse Midt-Norge og Hemit. 

 • 08.11.2017
  Abels Hus fikk Eiendomsprisen

  Bygget vårt i Trondheim, Abels Hus, fikk Eiendomsprisen for 2017.

 • Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad
  17.10.2017
  Ny digital løsning for rapportering på sårinfeksjoner

  6. september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning som gir smittevernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon. 

 • 08.09.2017
  HMN LAB har foretatt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes første tilbud i anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført. Prosjektet har foretatt nedvalg av en leverandør.

 • 27.06.2017
  HMN LAB har mottatt sju tilbud

  Prosjektet HMN LAB hadde innen utløp av fristen mottatt sju tilbud fra de kvalifiserte leverandørene.

 • 05.05.2017
  Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

  Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

 • 08.03.2017
  Raskere prøvesvar med LAB-automasjon

  Ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon». Formålet er å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv tidsbruk. 

 • 08.03.2017
  Styrker pasientsikkerheten

  Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte.

 • 08.03.2017
  Videreutvikler suksessen eSP

  Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...

 • 17.02.2017
  Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

  Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.