Vi leverer IKT for liv og helse

Nyheter

 • 25.03.2019
  Hold av 19. september til Hemit-konferansen

  Fjorårets konferanse var en stor suksess med over 400 deltakere. Tid og sted for årets konferanse er endelig klart: 19. september ved Scandic Lerkendal.

 • 11.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Styret vedtok også tildeling av kontrakt om Helseplattformen. 

 • 09.01.2019
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. 

 • 07.11.2018
  Magasinet HELSE tilgjengelig på nett

  Det har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 26.09.2018
  Hemit-konferansen 2019

  Se film fra årets konferanse for å finne ut hvorfor du bør melde deg på!

 • 27.08.2018
  Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

  Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen - IAM-løsningen. Det ble klart da fristen for å søke om prekvalifisering gikk ut fredag. 

 • 04.06.2018
  Trygg på god løsning for Helseplattformen

  - Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge...

 • 31.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 

 • 25.05.2018
  Nye personvernregler i 2018

  4. april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende i løpet av 2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterk...

 • 23.04.2018
  Signerte kontrakt

  Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

 • 23.03.2018
  Nye laboratoriedataløsninger på vei

  Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

 • 07.03.2018
  Sånn får du sett Hemit-konferansen

  Alle foredragene på Hemit-konferansen 8. mars strømmes. Her får du oppskriften på hvordan du får med deg hele programmet selv om du ikke kan være til stede på Scandic Lerkendal.

 • 18.01.2018
  Fortsetter dialog med to leverandører

  Helseplattformen inviterer to leverandører med i videre dialog etter evaluering av reviderte tilbud.

 • 05.12.2017
  Tverrfaglig samarbeid for å etablere nordisk ryggmargskaderegister

  I 2017 ble det etablert et felles register for pasienter med ryggmargskader i Norden. Dette har kommet på plass takket være to ildsjeler ved St. Olavs hospital med støtte fra blant andre Helse Midt-Norge og Hemit. 

 • 04.12.2017
  HMN LAB har foretatt nytt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes andre tilbud i anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført.

 • 08.11.2017
  Abels Hus fikk Eiendomsprisen

  Bygget vårt i Trondheim, Abels Hus, fikk Eiendomsprisen for 2017.

 • 17.10.2017
  Ny digital løsning for rapportering på sårinfeksjoner

  6. september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning som gir smittevernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon. 

 • 05.10.2017
  Innvilgede innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge i 2017

  Helse Midt-Norge har besluttet tildeling av innovasjonsmidler til 18 nye innovasjonsprosjekter. Hemit er partner i 3 av prosjektene.

 • 08.09.2017
  HMN LAB har foretatt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes første tilbud i anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført. Prosjektet har foretatt nedvalg av en leverandør.

 • 27.06.2017
  HMN LAB har mottatt sju tilbud

  Prosjektet HMN LAB hadde innen utløp av fristen mottatt sju tilbud fra de kvalifiserte leverandørene.

 • 05.05.2017
  Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

  Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

 • 05.05.2017
  HMN LAB kunngjør konkurransegrunnlaget

  Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem (LIMS) er nå sendt til kvalifiserte leverandører.

 • 04.05.2017
  Fire konkurrerer om Helseplattformen

  Da fristen gikk ut 3.mai kl. 12 hadde Helseplattformen mottatt tilbud fra fire leverandører på ny journalløsning for helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 20.03.2017
  Fem + fire videre i konkurransen rundt ny laboratorieløsning

  HMN LAB har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny laboratorieløsning i Midt-Norge.

 • 08.03.2017
  Raskere prøvesvar med LAB-automasjon

  Ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon». Formålet er å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv tidsbruk. 

 • 08.03.2017
  Styrker pasientsikkerheten

  Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte.

 • 08.03.2017
  Videreutvikler suksessen eSP

  Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...

 • 08.03.2017
  Dette er Helse Midt-Norges porteføljekontor

  I mai 2016 ble Hemit ansvarlig for porteføljekontoret til Helse Midt-Norge. Porteføljekontoret fungerer som sekretariat for styringsgruppe eHelse og skal legge til rette for at de kan følge opp og styre eHelse-programmene på en god og effek...

 • 17.02.2017
  Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

  Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.

 • 30.01.2017
  Flere ledige stillinger hos Hemit nå

  Helse Midt-Norge IT (Hemit) har flere ledige stillinger nå. Kanskje har vi noe som passer for deg? 

 • 26.01.2017
  Vi trenger en prosjektleder til på laget

  I Helse Midt-Norge IT (Hemit) har vi en prosjektgruppe bestående av 16 prosjektledere. Nå er vi på jakt etter nummer 17. Vi ser etter deg som er selvstendig, engasjert og som har erfaring fra å lede prosjekter.

 • 16.12.2016
  Nytt IKT-system for fertilitetsbehandling

  Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital hadde i mange år brukt et IT-system som ikke oppfylte lovverk og myndighetskrav og dermed var modent for å skiftes ut.

 • 15.12.2016
  Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

  Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som vil prekvalifisere seg for konkurransen.

 • 07.12.2016
  Felles journal gir tryggere pasientbehandling

  Bedre tilgang til helseopplysninger fører til en bedre hverdag både for pasient og helsepersonell. Dette er status etter 1 år med felles journal i Helse Midt-Norge. 

 • 05.12.2016
  Ny utgave av magasinet HELSE

  Helse Midt-Norge har noen tunge satsinger foran seg. I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss bedre samhandling, pakkeforløp, det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal og psykisk helsevern i regionen vår. 

 • 25.11.2016
  Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransen

  Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.

 • 27.10.2016
  Ketil Thorvik leder årets Innovasjonskonferanse

  Helsedirektoratets innovasjonskonferanse går av stabelen 24. november. Og den som skal lose Bent Høie og resten av foredragsholderne, debattene og programmet i land, er Helse Midt-Norge ITs (Hemits) innovasjonskoordinator, Ketil Thorvik. 

 • 04.10.2016
  Forbereder nytt lab-system

  Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen.

 • 29.09.2016
  Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

  Blir tung aktør i Helseplattformen

 • 06.09.2016
  Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF kunngjorde 29. august konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen. 

 • 11.08.2016
  "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten" er nominert til pris

  Kjemper om internasjonal pris.

 • 05.07.2016
  Treffer viktige samarbeidspartnere på Hemit-konferansen

  NTNU-professor og overlege Arild Faxvaag kommer til Hemit-konferansen.

 • 05.07.2016
  Vil engasjere for å sikre best mulig løsning

  Overlege ved St. Olavs Hospital, Per Olav Østbyhaug, kommer til Hemit-konferansen.

 • 23.06.2016
  Helseplattformen blir utprøvingsprogram for "Én innbygger - én journal"

  På foretaksmøte 22. juni ga helseminister Bent Høie Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i "én innbygger - én journal" og et mulig sta...

 • 31.05.2016
  Hemit-konferansen godkjent som kompetansegivende for leger og sykepleiere

  Er du lege eller sykepleier? Øk kunnskapen din om IKT for liv og helse på Hemit-konferansen 22. september. Konferansen er godkjent som kurs av Den Norske legeforening og Sykepleierforbundet.

 • 12.05.2016
  Ny pasientjournal

  Dagens kjernesystemer innen IKT i de midtnorske sykehusene, Pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal er utdaterte og må skiftes.

 • 01.03.2016
  Hemit har fått nye nettsider

  1. mars lanserte Hemit nye nettsider. Her vil vi gi deg enklere og mer tilpasset informasjon.