Aktuelt

Aktuelt

 

 

Aktuelle saker om IKT og helse fra Helse Midt-Norge IT (Hemit)Nyheter

20.03.2017

Fem + fire videre i konkurransen rundt ny laboratorieløsning

HMN LAB har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny laboratorieløsning i Midt-Norge.
08.03.2017

Raskere prøvesvar med LAB-automasjon

Ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon». Formålet er å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv tidsbruk. 
08.03.2017

Styrker pasientsikkerheten

Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte.
08.03.2017

Videreutvikler suksessen eSP

Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...
08.03.2017

Dette er Helse Midt-Norges porteføljekontor

I mai 2016 ble Hemit ansvarlig for porteføljekontoret til Helse Midt-Norge. Porteføljekontoret fungerer som sekretariat for styringsgruppe eHelse og skal legge til rette for at de kan følge opp og styre eHelse-programmene på en god og effek...
17.02.2017

Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.
30.01.2017

Flere ledige stillinger hos Hemit nå

Helse Midt-Norge IT (Hemit) har flere ledige stillinger nå. Kanskje har vi noe som passer for deg? 
26.01.2017

Vi trenger en prosjektleder til på laget

I Helse Midt-Norge IT (Hemit) har vi en prosjektgruppe bestående av 16 prosjektledere. Nå er vi på jakt etter nummer 17. Vi ser etter deg som er selvstendig, engasjert og som har erfaring fra å lede prosjekter.
16.12.2016

Nytt IKT-system for fertilitetsbehandling

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital hadde i mange år brukt et IT-system som ikke oppfylte lovverk og myndighetskrav og dermed var modent for å skiftes ut.
15.12.2016

Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som vil prekvalifisere seg for konkurransen.
07.12.2016

Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til en bedre hverdag både for pasient og helsepersonell. Dette er status etter 1 år med felles journal i Helse Midt-Norge. 
05.12.2016

Ny utgave av magasinet HELSE

Helse Midt-Norge har noen tunge satsinger foran seg. I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss bedre samhandling, pakkeforløp, det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal og psykisk helsevern i regionen vår. 
25.11.2016

Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransen

Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.
27.10.2016

Ketil Thorvik leder årets Innovasjonskonferanse

Helsedirektoratets innovasjonskonferanse går av stabelen 24. november. Og den som skal lose Bent Høie og resten av foredragsholderne, debattene og programmet i land, er Helse Midt-Norge ITs (Hemits) innovasjonskoordinator, Ketil Thorvik. 
04.10.2016

Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen.
29.09.2016

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

Blir tung aktør i Helseplattformen
06.09.2016

Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF kunngjorde 29. august konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen. 
11.08.2016

"Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten" er nominert til pris

Kjemper om internasjonal pris.
05.07.2016

Treffer viktige samarbeidspartnere på Hemit-konferansen

NTNU-professor og overlege Arild Faxvaag kommer til Hemit-konferansen.
05.07.2016

Vil engasjere for å sikre best mulig løsning

Overlege ved St. Olavs Hospital, Per Olav Østbyhaug, kommer til Hemit-konferansen.
23.06.2016

Helseplattformen blir utprøvingsprogram for "Én innbygger - én journal"

På foretaksmøte 22. juni ga helseminister Bent Høie Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i "én innbygger - én journal" og et mulig sta...
31.05.2016

Hemit-konferansen godkjent som kompetansegivende for leger og sykepleiere

Er du lege eller sykepleier? Øk kunnskapen din om IKT for liv og helse på Hemit-konferansen 22. september. Konferansen er godkjent som kurs av Den Norske legeforening og Sykepleierforbundet.
12.05.2016

Ny pasientjournal

Dagens kjernesystemer innen IKT i de midtnorske sykehusene, Pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal er utdaterte og må skiftes.
01.03.2016

Hemit har fått nye nettsider

1. mars lanserte Hemit nye nettsider. Her vil vi gi deg enklere og mer tilpasset informasjon.
Se flere artikler()

Foto: Colourbox