Driftssenter logistikk og økonomi (DSLØ)

Driftssenteret for Logistikk og Økonomi (DSLØ) forvalter og videreutvikler ERP-systemet SAP i Helse Midt-Norge. SAP-løsningen har ca. 3 500 brukere spredt på alle foretakene.

DSLØ jobber tett sammen med Helse Midt-Norge sine nettverk innen logistikk, innkjøp, regnskap og økonomi, samt det enkelte foretak sine lokale forvaltningsorganisasjoner.

Ansatte i DSLØ kommer fra mange forskjellige fagfelt, blant annet IKT, økonomi, logistikk og humanistiske fag.
Fant du det du lette etter?