Forvaltning

Avdelingens hovedformål er å bidra til verdiskaping i helseforetakene gjennom å tilby funksjonelle og fremtidsrettede tjenester og IKT-løsninger, levere prioriterte oppgraderinger av eksisterende systemportefølje og bidra med personell inn i prosjekter. 

Les mer om Forvaltning

Forvaltning

Portrettbilde av avdelingsleder for Forvaltning, Roar Solhjem

Avdelingsleder for Forvaltning, Roar Solhjem.


Vi forvalter og videreutvikler IKT-tjenestene for sykehusene, legger til rette for elektroniske kommunikasjon mellom sykhus, fastleger, nasjonale registre og kommuner. De fleste som jobber i Forvaltning har bakgrunn fra IKT og/eller helsefag.


Vi samarbeider tett med ansatte i helseforetakene for å avdekke behov, utvikle og teste løsninger og sette dem i produksjon.


Hovedoppgaver:

 • Videreutvikle tjenestene i samarbeid med helseforetakene.

 • Sørge for å forstå og videreformidle helseforetakenes behov. 

 • Ha oversikt over avtalte leveranser.
 • Kravspesifisering, testing og produksjonssetting i tett samarbeid med brukermiljøene.
 • Avdelingen har ansvar for ITIL-prosessen Release (inkludert testing).
 • Ansvar for Service Level Management.
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.

Forvaltning har fem grupper

 • Administrativ støtte
 • Basissystemer
 • Journalsystemer
 • Klinisk støtte
 • Tjenester
Konstituert avdelingsleder for Forvaltning er Roar Solhjem.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?