Jobbe i Hemit

Helse Midt-Norge IT (Hemit) leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge.

Å jobbe i Hemit


Som ansatt i Hemit får du muligheten til å jobbe med IKT for liv og helse i et av Midt-Norges største IKT-miljøer, med sterk tverrfaglig kompetanse. Vi har over 350 ansatte fordelt på 8 steder i regionen – fra Namsos i nord til Volda i sør.

Medarbeiderne i Hemit har svært ulik bakgrunn og kompetanse. Hos oss er det karrieremuligheter både for deg som har lang erfaring, og for deg som er nyutdannet. 

Se våre ledige stillinger!

Vi legger til rette for faglig og personlig utvikling

Kompetanseutvikling er godt forankret i Hemit, og det legges til rette for både faglig og personlig utvikling. Vi har fokus på tett oppfølging av våre medarbeidere hvor vi gjennom medarbeidersamtaler definerer behov og kompetansehevende tiltak i tråd med strategiske mål og føringer. Vi er opptatt av at våre medarbeidere søker kunnskap og deler erfaringer for å kunne bidra til å skape pasientens helsetjeneste. Vi har utviklet egne kompetanseplaner for både ledere og medarbeidere, og tilbyr mulighet for økonomisk støtte og permisjon til etter- og videreutdanning.

Helsetjenesten står foran store endringer de neste årene. IKT og teknologi er en naturlig del av utviklingen fremover. Det betyr at vi trenger folk med oss på laget som tenker nytt og som tør å utfordre. Ansatte som er opptatte av innovasjon og utvikling, og som vil bistå oss på veien til å bli enda mer innovative.

Uformelt og godt arbeidsmiljø med sterkt engasjement

Vi har et uformelt og godt arbeidsmiljø i Hemit. Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen viser at de som jobber hos oss er stolte av arbeidsplassen sin og den meningsfulle jobben vi gjør for helsetjenesten hver eneste dag. Undersøkelsen viser også at arbeidsmiljøet er preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre.

Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Hemit er en verdiorientert organisasjon. Det betyr at vi lever etter våre fire kjerneverdier; kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende.
Vi mener at medarbeiderskap er nøkkelen for å lykkes med oppdraget vi skal løse. Medarbeiderskap i Hemit handler om hvordan vi i fellesskap tar ansvar for arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøet og oppgavene våre.

Jobben er viktig, men i Hemit har vi også respekt for at ansatte har en familie. Når både jobben og familien krever sitt, kan en fleksibel holdning fra arbeidsgiveren være nøkkelen til en god hverdag. Derfor har vi i Hemit både fleksibel arbeidstid og hjemmekontorløsning. Via samhandlingsverktøyet Skype kan du delta i et viktig møte selv om du ikke kan være på kontoret den dagen.

Vi har 7,5 timers arbeidsdag med betalt lunsj og gode velferdsordninger når det gjelder skolestart, foreldrepermisjoner og sykdom.


Utviklingen går fort, og vi må alltid tenke på fornying av både teknologi og måten vi jobber på

Frode Jünge, gruppeleder for Integrasjon

Jeg føler jeg har skutt gullfuglen ved å ha fått jobb i Hemit

Renate Bech-Sørensen, IT-konsulent

Min jobb byr på alt jeg forventer av en arbeidsplass; reelle utfordringer, solide rammer, gode kolleger og muligheten til å løse arbeidsoppgaver sammen med andre

Asbjørn Østby, integrasjonsutvikler
 

Det er givende å jobbe med ting som betyr noe for samfunnet. Og ikke minst at det er masse flinke kolleger som inspirerer meg til å gjøre en god jobb

Bjørn Egil Bremnes, senior IT-konsulent

​​​​

 

 ​

Fant du det du lette etter?