Nyheter

Nytt om helse og IKT i Helse Midt-Norge

 

Nyheter

 • 30.06.2020
  HMN LAB gikk live på St. Olavs hospital

  Rett før koronaviruset kom og Norge stengte ned, tok St. Olavs hospital i bruk sitt nye laboratoriesystem. Innføringen ble krevende, men førte til at et stort volum av tester kunne håndteres akkurat da det trengtes som mest.

 • 12.05.2020
  Eksplosiv interesse for e-læringskurs i smittevern

  Som følge av pandemien har interessen for Helse Midt-Norges e-læringskurs i smittevernopplæring vært enorm. Kursene er produsert av Hemits e-læringsteam.

 • 01.04.2020
  Norsk pandemiregistert er opprettet og i drift i rekordfart

  31. mars startet sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Det er Hemit som har utviklet det nye registeret. 

 • 16.03.2020
  Helsetjenesten trenger ekstra personell

  Helsetjenesten i Midt-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg. 

 • 16.03.2020
  Må ta forbehold om saksbehandlingstid

  Helsetjenesten har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltnigen, å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i.

 • 16.03.2020
  Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19

  Alle leverandører bes benytte følgende adresse til Sykehusinnkjøp HF.

 • 12.03.2020
  Koronavirus: Nye vedtak fra Helsedirektoratet

  Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020.

 • 12.02.2020
  Ny avtale sikrar IKT-leveransar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Helse Midt-Norge IT (Hemit) blir hovudleverandør av IKT til SNR med ansvar for 70 IKT-leveransar til akuttsjukehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. 

 • 08.01.2020
  Kåret til årets mest sykkelvennlige arbeidsplass

  Miljøpakken kåret Abels hus, vårt hjem i Trondheim, til den mest sykkelvennlige arbeidsplassen i 2019. 

 • 16.12.2019
  Enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata

  helsedata.no lanserer et felles søknadsskjema dere forskere kan be om data fra 47 datakilder. Enklere hverdag for alle som bruker helsedata i forskning. 

 • 11.11.2019
  Bronse i SAP Quality Awards

  Prosjektet S4/Hana i Helse Midt-Norge tok 3.-plass i en stor kåring for SAP-prosjekter i Norden og de baltiske landene.

 • Bystyret i Trondheim stemmer ja til Helseplattformen
  03.09.2019
  Ja til Helseplattformen

  Bystyret i Trondheim vedtok 29. august at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte. 

 • 13.06.2019
  Meld deg på Hemit-konferansen 19. september!

  Påmeldingen til årets Hemit-konferanse har åpnet og du kan nå sikre deg plass på Midt-Norges viktigste møteplass for ledere og ansatte innenfor helse og IKT.

 • 07.06.2019
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningspotalen gir deg svaret. 

 • 03.06.2019
  Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norge

  Ambulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.

 • 25.03.2019
  Hold av 19. september til Hemit-konferansen

  Fjorårets konferanse var en stor suksess med over 400 deltakere. Tid og sted for årets konferanse er endelig klart: 19. september ved Scandic Lerkendal.

 • 11.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Styret vedtok også tildeling av kontrakt om Helseplattformen. 

 • 09.01.2019
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. 

 • 07.11.2018
  Magasinet HELSE tilgjengelig på nett

  Det har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 27.08.2018
  Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

  Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen - IAM-løsningen. Det ble klart da fristen for å søke om prekvalifisering gikk ut fredag. 

 • 31.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 

 • 25.05.2018
  Nye personvernregler i 2018

  4. april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende i løpet av 2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterk...

 • 23.04.2018
  Signerte kontrakt

  Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

 • 23.03.2018
  Nye laboratoriedataløsninger på vei

  Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

 • 07.03.2018
  Sånn får du sett Hemit-konferansen

  Alle foredragene på Hemit-konferansen 8. mars strømmes. Her får du oppskriften på hvordan du får med deg hele programmet selv om du ikke kan være til stede på Scandic Lerkendal.

 • 18.01.2018
  Fortsetter dialog med to leverandører

  Helseplattformen inviterer to leverandører med i videre dialog etter evaluering av reviderte tilbud.

 • 05.12.2017
  Tverrfaglig samarbeid for å etablere nordisk ryggmargskaderegister

  I 2017 ble det etablert et felles register for pasienter med ryggmargskader i Norden. Dette har kommet på plass takket være to ildsjeler ved St. Olavs hospital med støtte fra blant andre Helse Midt-Norge og Hemit. 

 • 08.11.2017
  Abels Hus fikk Eiendomsprisen

  Bygget vårt i Trondheim, Abels Hus, fikk Eiendomsprisen for 2017.

 • Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad
  17.10.2017
  Ny digital løsning for rapportering på sårinfeksjoner

  6. september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning som gir smittevernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon. 

 • 08.09.2017
  HMN LAB har foretatt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes første tilbud i anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført. Prosjektet har foretatt nedvalg av en leverandør.

 • 27.06.2017
  HMN LAB har mottatt sju tilbud

  Prosjektet HMN LAB hadde innen utløp av fristen mottatt sju tilbud fra de kvalifiserte leverandørene.

 • 05.05.2017
  Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

  Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

 • 08.03.2017
  Raskere prøvesvar med LAB-automasjon

  Ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon». Formålet er å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv tidsbruk. 

 • 08.03.2017
  Styrker pasientsikkerheten

  Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte.

 • 08.03.2017
  Videreutvikler suksessen eSP

  Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...

 • 17.02.2017
  Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

  Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?