Hemit HF formelt stiftet

Hemit HF er formelt stiftet som et heleid datterforetak av Helse Midt-Norge RHF. Det betyr at Helse Midt-Norge IT og Driftssenter for logistikk og økonomi (DSLØ) får navnet Hemit HF når de blir et eget helseforetak ved årsskiftet.

Hemit HF er formelt stiftet

Dette ble vedtatt i styremøtet i Helse Midt-Norge RHF den 30. september. 

Budsjettering og frister

Hemit HF skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse Midt-Norge RHF.  Helseforetaket skal i hovedsak finansieres ved at tjenester til helseforetakene prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller.

Styremedlemmer

Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende styremedlemmer i Hemit HF:
Styreleder: Nils Kvernmo, eierdirektør Helse Midt- Norge RHF
Nestleder: Anne -Marie Barane, økonomidirektør Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem: Grethe Aasved, administrerende direktør St. Olavs hospital HF
Styremedlem: Øyvind Bakke, administrerende direktør Helse Møre og Romsdal
Styremedlem: Tor Åm, administrerende direktør Helse Nord- Trøndelag HF
Styremedlem: Grete Enge Garshol (konsertillitsvalgt for SAN). Garshol oppnevnes inntil selskapet er operativt og de ansatte får gjennomført valg på ansatte representanter til styret. 

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok også at Regionalt Brukerutvalg (RBU) skal kunne stille med møte- og talerett i det nye HF-styret.

Eget helseforetak

17. juni i år vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å etablere Hemit HF som eget helseforetak. Driftssenter for logistikk og økonomi (DSLØ) og Helse Midt-Norge IT inngår i det nye helseforetaket.

Saken har vært forelagt Helse og omsorgsdepartementet og den 8. september i år godkjente foretaksmøtet vedtaket i styret i Helse Midt-Norge RHF og endring i antall helseforetak i Helseregion Midt-Norge gjennom etableringen av Hemit HF.