Trondheim

Hemit sitt kontor i Trondheim ligger i Abels Hus i Abels gate 9, 7030 Trondheim.

Hemit sine lokaler i Trondheim
St. Olavs Hospital

Kontakt

Telefon
02531
mandag - fredag 0800-1530
E-post

Basisdrifthttps://hemit.no/avdelinger/basisdriftBasisdrift
Forvaltninghttps://hemit.no/avdelinger/forvaltningForvaltning
Tjenestedrifthttps://hemit.no/avdelinger/tjenestedriftTjenestedrift
Virksomhetsutviklinghttps://hemit.no/avdelinger/virksomhetsutviklingVirksomhetsutvikling